ДО УВАГИ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», вимоги яких включені до шостої та сьомої черги!

 

Повідомляємо, що на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 01.04.2019 № 729 «Про задоволення вимог кредиторів шостої та сьомої черги ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»», у відповідності зі статтею 537 Цивільного кодексу України, 05 квітня 2019 року ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» здійснив задоволення вимог одного кредитора, вимоги якого включені до шостої черги акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та 56 кредиторів,  вимоги яких включені до сьомої черги акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», шляхом перерахування коштів на депозит Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тихоненко Юлії Ігорівни (свідоцтво МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 8022 від 13.01.2010).

Для отримання коштів кредиторам необхідно звернутись до Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тихоненко Юлії Ігорівни:

- адреса знаходження: 04073, м.Київ, пров. Куренівський, 19/5, прим. 18;

- контактний номер телефону: (044) 585-91-39.

 

ШАНОВНІ КРЕДИТОРИ ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»!

Найближчим часом заплановано завершення процедури ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК». Нагадуємо, що відповідно до вимог Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21.08.2017 № 3711, задоволення вимог кредиторів банку здійснюється виключно шляхом безготівкового перерахування коштів на рахунки кредиторів – юридичних та фізичних осіб.
У зв’язку з наведеним, просимо кредиторів надати до ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» інформацію (лист) про актуальні реквізити їх банківських рахунків, за підписом кредитора –фізичної особи або за підписом керівника кредитора – юридичної особи, скріпленого відбитком печатки (за наявності печатки).
Інформацію просимо надавати за адресою: 01032, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, в строк до 03.04.2019 року.

ПРОДОВЖЕНО ЧАСТКОВЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», ВКЛЮЧЕНИХ ДО СЬОМОЇ ЧЕРГИ

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 21 березня 2019 року № 632 погоджено збільшення  розміру часткового задоволення вимог кредиторів сьомої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» на суму 6 803 399,70 грн.

У зв’язку з цим, уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» продовжується часткове задоволення вимог сьомої черги кредиторів. Вимоги задовольняються пропорційно до суми вимог, що належать кожному кредитору однієї черги. Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

Довідкова інформація за телефонами: 

«Гаряча лінія» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108 (безкоштовно зі стаціонарних  та мобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв'язку).

 

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»: (044) 585-44-25.

 

В зв’язку запланованим завершенням процедури ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» в першому кварталі 2019 року, звертаємося до Вас з проханням надіслати на адресу Банку лист з реквізитами Вашої організації  за якими в подальшому можливо буде перерахувати частини суми коштів, включених до реєстру акцептованих вимог у разі прийняття рішення ФГВФО.

Лист повинен бути підписаний керівником організації та скріплений печаткою. Лист фізичної особи повинен містити обов’язково підпис.

 

Листи направляти за наступною адресою :

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,35 

01032

_________________________________________________________

На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийняла рішення від 05 листопада 2018 року № 2957 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» строком на один рік з 14 січня 2019 року до 13 січня 2020 року включно.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Волкову Олександру Юрійовичу строком на один рік з 14 січня 2019 року до 13 січня 2020 року включно.

 

Оголошення про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію в ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних (далі - Фонд) осіб прийнято рішення № 685 від 12 березня 2018 року про зміну уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК».

Відповідно до зазначеного рішення повноваження ліквідатора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» визначені Законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53, у тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, делеговано провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Волкову Олександру Юрійовичу з 13 березня 2018 року.

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія Фонду гарантування вкладу фізичних осіб»: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України), 044-333-36-55 (згідно з тарифами оператора зв’язку);

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»: (044) 585-44-25.

Продовжено ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

 На пiдставi Закону України «Про систему гарантування вкладів фiзичних осiб» виконавча дирекцiя ФГВФО прийняла рішення вiд 28 грудня 2017 р. № 5557 про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» до 13 сiчня 2019 включно. Продовжити повноваження лiквiдатора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Брайку Станiславу Анатолiйовичу до 13 сiчня 2019 включно.

Зміна розташування ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАЙМ-БАНК» (далі – ПАТ «ПРАЙМ-БАНК») повідомляє, що з 01 листопада 2017 р. розташований за наступною адресою: бульвар. Тараса Шевченка 35, м. Київ, 01032.

Індивідуальний прийом клієнтів та громадян здійснюється уповноваженою особою на ліквідацію банку – Брайко Станіславом Анатолійовичем кожної робочої середи, з 15.00 до 16.00 год.

Графік роботи ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»:

- понеділок - четвер: 09:00 до 18:00;

- п’ятниця: 09:00 до 16:45;

 

- перерва: 13:00 до 13:45.

Обслуговування клієнтів: понеділок-четвер з 10:00 до 17:00, п’ятниця з 10:00 до 16:00.

Довідкова інформація за номером ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»: (044) 5854425.

 

 

ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» оголошує конкурс щодо організації фізичної та технічної охорони майна Банку.

 

 

 

У разі зацікавленості в подальшій співпраці просимо комерційні пропозиції з надання послуг охорони наступних об’єктів надати у формі таблиці згідно запропонованого зразка:

 

 

Опис об’єкту

Площа об’єкту

Кількість постів

Місячна вартість охорони

Цілодобова фізична охорона

1

Офісне приміщення банку та рухоме майно за адресою:

м. Київ, вул. Богданівська, 24

294,2

1

 

Технічна охорона

2

Централізована охорона об’єкта (тривожна кнопка), технічне обслуговування засобів відеоспостереження приміщення за вказаною адресою

 

 

 

 

Вибір переможця конкурсу буде визначений за його результатами. При цьому основними критеріями для визначення переможця буде вважатися найнижча ціна       1 (однієї) години надання охоронних послуг, висока якість надання таких послуг та їх чітка відповідність Закону України «Про охоронну діяльність» від 22 березня 2012 року.

 

Попередні пропозиції просимо надати не пізніше 28.02.2016 на електронну адресу: Bank.Tender@energobank.com.ua та одночасно надіслати засобами поштового зв’язку за нашою фактичною адресою – м. Київ, вул. Лютеранська, 9/9.

 

 

 

Продовжено ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

На пiдставi Закону України «Про систему гарантування вкладів фiзичних осiб» виконавча дирекцiя ФГВФО прийняла рішення вiд 05 сiчня 2017 р. № 16 про продовження строкiв здiйснення процедури лiквiдацiї ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» до 13 сiчня 2018 включно. Продовжити повноваження лiквiдатора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» провiдному професiоналу з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв Брайку Станiславу Анатолiйовичу до 13 сiчня 2018 включно.

Продовжено ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

На підставі пункту 2 частини п’ятої статті 12, частини першої статті 35, частини п’ятої статті 44, частини третьої статті 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі-Фонд) прийняла рішення від 28 грудня 2015 р. № 244 про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»до 13 січня 2017 включно.

Водночас, відповідно до зазначеного рішення делеговано всі повноваження ліквідатора ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-51 Закону, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Брайку Станіславу Анатолійовичу  до 13 січня 2017 включно.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАЙМ - БАНК» повідомляє, що з 08  лютого 2016р.  ПАТ «ПРАЙМ - БАНК» розташований за наступною адресою: вул. Лютеранська,9/9 , м. Київ, 01001.

 

Індивідуальний прийом клієнтів та громадян здійснюється уповноваженою особою на ліквідацію банку – Брайко Станіславом Анатолієвичем кожної робочої середи, з 15.00 до 16.00 год.

 

Графік роботи ПАТ «ПРАЙМ - БАНК»:

- понеділок - четвер: 09:00 до 18:00;

- п’ятниця: 09:00 до 16:45;

- перерва: з 13:00 до 13:45.

Обслуговування клієнтів: понеділок-четвер з 10:00 до 17:00, п’ятниця з 10:00 до 16:00.

Довідкова інформація за номером ПАТ «ПРАЙМ - БАНК»: (044) 230-26-56

Щодо реквізитів ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

 

 

 

Шановні клієнти та кредитори!

 

Для забезпечення процедури ліквідації ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» уповноваженою особою ФГВФО ініційовано відкриття накопичувального рахунку неплатоспроможного банку у національній та іноземній валютах в  Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області. На накопичувальний рахунок банку зараховуються кошти такого банку і надходження на його користь та проводяться розрахунки з кредиторами та оплата витрат на здійснення процедури ліквідації.

Реквізити накопичувального рахунку для виконання зобов’язань перед банком:

  • для платежів в національній валюті:

Банк одержувача – Національний банк України

Код ЄДРПОУ -26051650

Одержувач: ПАТ«ПРАЙМ-БАНК» (ліквідація)

Рахунок отримувача: 32072121601026

МФО 300001

Призначення платежу має містити назву/ПІБ платника, код за ЄДРПОУ/ІНН, номер та дату  відповідного договору з банком.

 

Для погашення заборгованості за кредитними договорами/ сплати вартості довідки щодо погашення кредиту або відсутності заборгованості в призначенні платежу зазначаються:

  • ПІБ/назва Позичальника,
  • номер(и) рахунку(ів),
  • номер кредитної угоди, на які здійснюється погашення та деталізація призначення платежу в частині виду заборгованості (основна сума боргу, проценти, комісії, надання довідки тощо).

Зміна місцезнаходження ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРАЙМ - БАНК» (далі – ПАТ «ПРАЙМ - БАНК») повідомляє про зміну місцезнаходження у зв’язку з закінченням договору оренди приміщення за адресою: вул. Михайлівська, буд. 6 – А, м. Київ, 01001.

Місцезнаходження ПАТ «ПРАЙМ - БАНК»: вул. Богданівська, буд. 24, м. Київ, 03049.

 

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ПРАЙМ - БАНК» проводить особистий прийом громадян кожного робочого четверга, з 16.00 до 18.00 год. за адресою: вул. Богданівська, буд. 24, м. Київ, 03049.

Довідкова інформація за тел.: (044) 230 26 56.

2015р., березень

У зв'язку з ліквідацією ПАТ ПРАЙМ-БАНК повідомляємо про закриття відділень ПАТ ПРАЙМ-БАНК №1,№2,№3,№4,№5.

З усіх питань, що можуть виникнути у зв'язку з цим, просимо звертатися за тел (044) 4907307 або за адресою м. Київ, вул. Михайлівська 6А

2014р. Серпень

11.08.2014р. Для зручності обслуговування клієнтів ми відкриваємо нове відділення в м. Одеса за адресою м.Одеса, вул. Кленова 2А

2014р. Липень

1.07.2014р. Для зручності обслуговування клієнтів ми відкриваємо нове відділення в м. Харків за адресою  м. Харків, проспект Героїв Сталінграду 150-Б

 

2014р. Березень

06.03.2014р. ПАТ ПРАЙМ-БАНК повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів.

2014р. Лютий

24.02.2014р. ПАТ ПРАЙМ-БАНК працює в звичному режимі за адресою Київ, вул.Михалівська 6А.

 

19.02.2014р. У зв'язку із масовими протестними заходами, яки відбуваються в центральній частині м.Києва, офісні приміщення ПАТ ПРАЙМ-БАНК за адресою Київ, вул.Михалівська 6А тимчасово, до нормалізації сітуації, закриті. Шановних клієнтів просимо звертатися за адресою: Київ, вул. Богданівська, 24 та телефонами (044) 2302656, 2302657,2420259. Посимо вибачити за незручності, які виникли не з нашої вини.

 

2013р. Грудень

25,12,2013р. За технічних причин 25.12.2013р. можлива непрацездатність телефоних номерів 490хххх, 494хххх та 499хххх. Просимо телефонувати 2783936, 2784994. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.

 

2013р. Жовтень

15.10.2013р. Для зручності обслуговування клієнтів ми відкриваємо нове відділення в м. Чернівці за адресою  м. Чернівці, вул. Кочубея 33а, приміщення 16\1-16\7

 

2013р. Вересень

25.09.2013р. Для зручності обслуговування клієнтів ми відкриваємо нове відділення ПАТ ПРАЙМ-БАНК, Відділення №2 за  адресою Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, пров. Софіївський 15.

 

2012р. Листопад

01.11.2012р. Наш сайт починає працювати в новому форматі